Ines Tours

Najboljši ponudnik potovanj s kulturno vsebino v Sloveniji!

Društvo R. Wagnerja

Društvo R. Wagner

Društvo Richard Wagner Ljubljana je bilo ustanovljeno z namenom, da osvetli lik in delo Richarda Wagnerja kot glasbenika, pisca in filozofa. V ta namen organizira skupinske obiske opernih predstav, doma in predvsem v tujini, predavanja in projekcije, izdaja pa tudi lastno glasilo Bilten. Pri tem se ne omejuje in se ne more omejevati le na Wagnerjev opus, temveč se trudi za razširitev kulturnega obzorja svojega članstva nasploh.

Slovensko Društvo Richard Wagner iz Ljubljane si prizadeva odpraviti bele lise na področju muzikologije o skladatelju Richardu Wagnerju, prav tako se trudi odpraviti primanjkljaj Wagnerja na slovenskih opernih odrih, kjer je odsoten že skoraj četrt stoletja! S svojimi pobudami želimo Wagnerja vrniti na naše operne odre - lahko bi celo govorili o nuji rehabilitacije Wagnerja v naši kulturni zavesti. Čas bi že bil, da Slovenija prekine to inertnost in pokaže tudi nekaj ambicij in poguma.

Večdesetletna kriza ljubljanske Opere je zdesetkala nekdanjo, visoko izobraženo operno publiko, medtem ko je mariborska operna hiša medtem počasi in uspešno rasla. Po otvoritvi prenovljene ljubljanske operne hiše le-ta začenja svoje umetniško delo pravzaprav s točke nič! Društvo Richard Wagner iz Ljubljane ji bo ob tem s svojimi močmi pomagalo tako, da bo propagiralo operno (in simfonično) glasbo predvsem med mlajšimi generacijami in skrbelo za njihovo izobraževanje.

Društvo Richard Wagner iz Ljubljane je bilo ustanovljeno leta 1994, ima pa še celo dosti daljšo tradicijo – prvo Wagnerjevo društvo je v Ljubljani nastalo namreč že leta 1882 in je delovalo v okviru takratne Filharmonične družbe vse do leta 1919. Društvo danes šteje 130 članov. Slovensko Wagnerjevo društvo je član Mednarodnega združenja Wagnerjevih društev (Richard Wagner Verband International) s sedežem v Hannovru v Nemčiji, ki je najstarejše in največje združenje ljubiteljev glasbe na svetu.

Slovensko društvo vsako leto pod okriljem Štipendijskega sklada iz Wagnerjevega Bayreutha v Nemčiji podeli mladim in nadarjenim glasbenikom dve poletni štipendiji, ki poleg vsega drugega omogočata tudi ogled več predstav na Wagnerjevih vsakoletnih slavnostnih igrah v Bayreuthu.